Overslaan en naar de inhoud gaan

CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N101

Scheldelaan pilootproject CO2-prestatieladder

De uitvoering van wegenwerken veroorzaakt een belangrijke CO2-uitstoot. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de ambitie om deze CO2-uitstoot zoveel mogelijk te beperken, maar ze is daarvoor sterk afhankelijk van de aannemer die de werken uitvoert. Daarom werd bij de aanbesteding van dit project de methodiek van de CO2-prestatieladder toegepast. Dat betekent dat kandidaat-aannemers die inspanningen leveren om hun CO2-uitstoot terug te dringen, beloond worden met een gunningsvoordeel bij de beoordeling van hun offerte.

Wegen en verkeer is zeer verheugd dat alle kanidaat-aannemers zich in hun offerte ertoe verbonden om die bijkomende inspanningen te leveren. Aannemer Willemen, aan wie de opdracht voor de Scheldelaan is toegekend, behaalde recent niveau 3 op de CO2-prestatieladder.

Het project Scheldelaan is daarmee het eerste project in uitvoering van het Agentschap Wegen en Verkeer, waarbij er pro-actief naar de CO2-uitstoot gekeken wordt en de aannemer inspanningen doet om die uitstoot tijdens de werken te beperken.

Wat is de CO2-prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van hun CO2-uitstoot. De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie. Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector.

Het instrument kan door opdrachtgevers en opdrachtnemers ingezet worden bij aanbestedingen. Gecertificeerde bedrijven krijgen dan voordeel bij overheidsaanbestedingen. Het principe van de ladder is dat inspanningen worden beloond met een concreet voordeel in de vorm van een korting op de inschrijfprijs. Hoe hoger de trede op de prestatieladder, hoe groter het voordeel.

Naar aanleiding van het succesverhaal van de CO2-Prestatieladder in Nederland hebben de Vlaamse, Waalse en Brusselse overheden in 2019 besloten om de CO2-Prestatieladder tot 2022 te testen bij een twintigtal grote overheidsopdrachten in de bouwsector. De bedrijven die hun CO2-uitstoot verminderen zullen in de toekomst een grotere kans maken om overheidsopdrachten binnen te halen.