Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing verlichting en wandpanelen Kennedytunnel

Vernieuwing verlichting en wandpanelen Kennedytunnel

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

R1

Sinds 21 augustus 2022 werkt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan de vernieuwing van de verlichting in de Kennedytunnel (R1) in Antwerpen. We werken aan een volledig nieuwe led-installatie met intelligente sturing en maken van de gelegenheid gebruik om de tunnelwanden te vernieuwen. De werken vinden voornamelijk ’s nachts plaats en twee keer tijdens een weekend. Ze duren vermoedelijk tot de zomer van 2023.

 

Wat en waarom?

Nieuwe ledverlichting en wandpanelen

In 2022 en 2023 voorzien we een grondige vernieuwing van de verlichting in de Kennedytunnel in Antwerpen. Er komt een volledig nieuwe led-installatie met intelligente sturing in plaats van de huidige installatie met natriumlampen. De led-installatie komt zowel het comfort van de weggebruiker als de verkeersveiligheid ten goede. De natriumverlichting is bovendien erg verouderd en valt steeds moeilijker te onderhouden.

We maken daarnaast van de gelegenheid gebruik om ook de tunnelwanden te vernieuwen. Die panelen moeten sowieso deels worden verwijderd tijdens de werken om de bekabeling van de nieuwe verlichting uit te voeren.

Enkele foto's van de vernieuwing van de verlichting en de wandpanelen.

Timing en impact?

Sluitingen Kennedytunnel en oprit 6 Linkeroever: verwachte verkeershinder en omleiding

Nachtelijke sluitingen

Om de verkeershinder te beperken, werken we voornamelijk tijdens de nacht doorheen de werkweek. We leiden het verkeer om via de tunnelkoker in de andere rijrichting. Er vindt dus verkeer in beide rijrichtingen plaats in één tunnelkoker. Voor elke rijrichting is één rijstrook voorzien. Je houdt bijgevolg best rekening met hinder in beide richtingen.

Om de werken in de tunnelkoker op tijd te laten starten, sluit de naburige oprit 6 Linkeroever een half uur vroeger, om 20u30. De omleiding verloopt via de volgende oprit op de E17 (Zwijndrecht).

Timing nachtelijke sluitingen
  • Richting Gent: van zondagavond 12 februari tot en met vrijdagochtend 17 februari, telkens van 21.00 tot 05.00 uur.
  • Richting Nederland: vanaf zondagavond 19 februari, telkens van 21.00 tot 05.00 uur, uitgezonderd feestdagen

Weekendsluiting

Aanvullend werken we ook tijdens twee weekends. De eerste weekendsluiting vond plaats in december 2022. De tweede sluiting staat op de planning voor mei 2023. Die weekendsluitingen zijn noodzakelijk om de werken aan de verlichting in alle veiligheid rond te krijgen. Aan de tunnelingangen hangen extra rijen lampen. Die oude lampen moeten eerst worden afgebroken alvorens we de nieuwe verlichting kunnen plaatsen. Een intensieve klus die niet in één nacht kan worden geklaard. Om veiligheidsredenen is het onmogelijk om verkeer in de tunnel toe te laten terwijl de ingangsverlichting niet naar behoren brandt. Tijdens de weekendsluitingen verwachten we  ernstige verkeershinder.

Tijdens de weekendsluiting rijdt het verkeer richting Nederland om via de Liefkenshoektunnel (R2) in het noorden, die tolvrij zal worden gemaakt. Het verkeer richting Gent kan gewoon doorrijden over twee rijstroken.

Timing weekendsluitingen

Onder voorbehoud - richting Nederland: van vrijdagavond 19 tot en met maandagochtend 22 mei 2023, van 21.00 tot 05.00 uur

In 2023 lopen de reguliere onderhoudssluitingen nog steeds door. Deze sluitingen staan los van de werken aan de verlichting en wandpanelen. Voor meer informatie, kijk op www.verkeerscentrum.be/tunnelsluitingen. Informatie over de actuele verkeershinder is steeds terug te vinden op de website van het Vlaams Verkeerscentrum via www.verkeerscentrum.be.