Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing verlichting en wandpanelen Kennedytunnel

Vernieuwing verlichting en wandpanelen Kennedytunnel

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

R1

Sinds 21 augustus 2022 werkt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan de vernieuwing van de verlichting in de Kennedytunnel (R1) in Antwerpen. We werken aan een volledig nieuwe led-installatie met intelligente sturing en maken van de gelegenheid gebruik om de tunnelwanden te vernieuwen. De werken vinden ’s nachts plaats. Ze duren vermoedelijk tot de zomer van 2023.

 

Wat en waarom?

Nieuwe ledverlichting en wandpanelen

In 2022 en 2023 voorzien we een grondige vernieuwing van de verlichting in de Kennedytunnel in Antwerpen. Er komt een volledig nieuwe led-installatie met intelligente sturing in plaats van de huidige installatie met natriumlampen. De led-installatie komt zowel het comfort van de weggebruiker als de verkeersveiligheid ten goede. De natriumverlichting is bovendien erg verouderd en valt steeds moeilijker te onderhouden.

We maken daarnaast van de gelegenheid gebruik om ook de tunnelwanden te vernieuwen. Die panelen moeten sowieso deels worden verwijderd tijdens de werken om de bekabeling van de nieuwe verlichting uit te voeren.

Timing en impact?

Sluitingen Kennedytunnel en oprit 6 Linkeroever: verwachte verkeershinder en omleiding

Om de verkeershinder te beperken, werken we tijdens de nacht doorheen de werkweek. We leiden het verkeer om via de tunnelkoker in de andere rijrichting. Er vindt dus verkeer in beide rijrichtingen plaats in één tunnelkoker. Voor elke rijrichting is één rijstrook voorzien. Je houdt bijgevolg best rekening met hinder.

Om de werken in de tunnelkoker op tijd te laten starten, sluit de naburige oprit 6 Linkeroever een half uur vroeger, om 20u30. De omleiding verloopt via de volgende oprit op de E17 (Zwijndrecht).

Timing sluitingen richting Nederland

Vanaf zondagavond 19 februari, telkens van 21.00 tot 05.00 uur, uitgezonderd feestdagen en de nacht van 11 op 12 april.

In 2023 lopen de reguliere onderhoudssluitingen nog steeds door. Deze sluitingen staan los van de werken aan de verlichting en wandpanelen. Voor meer informatie, kijk op www.verkeerscentrum.be/tunnelsluitingen. Informatie over de actuele verkeershinder is steeds terug te vinden op de website van het Vlaams Verkeerscentrum via www.verkeerscentrum.be.