Overslaan en naar de inhoud gaan

Vervanging brug Wijnegemsteenweg over E313 in Wommelgem

Vervanging brug Wijnegemsteenweg over E313 in Wommelgem

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

E313

De brug van de Wijnegemsteenweg over de E313 in Wommelgem is sinds januari 2020 permanent afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Die beslissing werd genomen na grondige inspecties en metingen door het Agentschap Wegen en Verkeer en het departement Mobiliteit en Openbare Werken. De brug wordt niet versneld afgebroken zodat voetgangers en fietsers de brug kunnen blijven gebruiken. Wel zullen er aan verhoogde frequentie grondige inspecties gebeuren om loskomend beton tijdig te detecteren. Ten vroegste in 2022 zal er een nieuwe brug over de E313 gebouwd worden.

Wat en waarom?

Brug Wijnegemsteenweg permanent gesloten

De brug van de Wijnegemsteenweg is een brug die dateert uit 1957 en die al lange tijd aan vervanging toe is. De plannen voor een nieuwe brug zijn intussen ook ver gevorderd en de uitvoering is onder voorbehoud gepland in 2022

In afwachting hiervan stond de brug, net omwille van haar slechte toestand, onder verhoogd toezicht. Het feit dat er op 26 december 2019 desondanks loszittend beton op de snelweg is terecht gekomen heeft ons genoopt de situatie opnieuw te evalueren. Dat hebben we gedaan na verschillende grondige inspecties en metingen. Die onderzoeken tonen aan dat een groot aantal voorspankabels van de brug - die de brugoverspanning dragen - door ouderdom en corrosie spanning verliezen of zelfs gebroken zijn. Hierdoor neemt de draagkracht van de brug af en komt de constructie onder druk te staan. Eén gevolg daarvan is dat het beton rond de kabels verbrokkelt en los komt.

Op basis hiervan is beslist om de brug uit veiligheidsoverwegingen permanent gesloten te houden voor gemotoriseerd verkeer. Het is immers belangrijk dat verdere significante belasting van de constructie vermeden wordt. Dat is een drastische maar noodzakelijke beslissing die in de eerste plaats genomen wordt om de veiligheid van de weggebruikers op en onder de brug te garanderen.

E313 Brug Wijnegemsesteenweg Wommelgem

Beeld: © Google Street View

Voetgangers en tweewielers mogen nog over de brug

De brug zal niet versneld afgebroken worden. De toestand van de brug vereist geen onmiddellijke afbraak. Door de brug te laten staan blijft een veilige as voor actieve weggebruikers behouden.

  • Gemotoriseerd verkeer (motoren, personenwagens en vrachtwagens) volgt sinds de sluiting van de brug een omleiding via de nabijgelegen brug van de Doornaardstraat.
  • De brug van de Wijnegemsteenweg blijft wel toegankelijk voor voetgangers en lichte tweewielers (fietsers, speedpedelecs en bromfietsen klasse A en B). Deze laatste groep wordt dan weer geweerd op de brug van de Doornaardstraat. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Wommelgem volgen de nieuwe verkeerssituatie nauw op en zullen waar mogelijk de nodige maatregelen nemen om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

Om in tussentijd te vermijden dat er nog beton loskomt van de brug zal het inspectieritme verhoogd worden, waarbij er naast geregelde visuele inspecties initieel ook één keer per maand een grondige inspectie met hoogtewerkers zal gebeuren om eventueel loszittend beton te detecteren.

Timing

Vervanging brug in 2022

Het agentschap is volop bezig met de voorbereiding van de bouw van een nieuwe brug. De technische studie is lopende en zal midden 2021 afgerond worden. Vervolgens kan de vergunningsaanvraag voor de nieuwe brug worden ingediend. De nieuwe brug zal onder meer rekening houden met een eventuele verbreding van de E313 en ook ruimte laten voor een nieuw fietspad onder de brug. De start van de bouw van de brug wordt momenteel voorzien in de zomer van 2022. In aanloop naar de bouw van de nieuwe brug, zal het Agentschap Wegen en Verkeer hier nog te gepasten tijde uitgebreid over communiceren. 

Timing (onder voorbehoud)

  • midden 2021: afronding studie nieuwe brug
  • van zodra plannen definitief: aanvraag omgevingsvergunning (+ openbaar onderzoek)
  • zomer 2022: start bouw nieuwe brug