Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorgeschiedenis

Voorgeschiedenis

Brug Wijnegemsteenweg permanent gesloten

De brug van de Wijnegemsteenweg is een brug die dateert uit 1957 en die al lange tijd aan vervanging toe is. De plannen voor een nieuwe brug zijn intussen ook ver gevorderd en de uitvoering is onder voorbehoud gepland in 2022

In afwachting hiervan stond de brug, net omwille van haar slechte toestand, onder verhoogd toezicht. Het feit dat er op 26 december 2019 desondanks loszittend beton op de snelweg is terecht gekomen heeft ons genoopt de situatie opnieuw te evalueren. Dat hebben we gedaan na verschillende grondige inspecties en metingen. Die onderzoeken tonen aan dat een groot aantal voorspankabels van de brug - die de brugoverspanning dragen - door ouderdom en corrosie spanning verliezen of zelfs gebroken zijn. Hierdoor neemt de draagkracht van de brug af en komt de constructie onder druk te staan. Eén gevolg daarvan is dat het beton rond de kabels verbrokkelt en los komt.

Op basis hiervan is beslist om de brug uit veiligheidsoverwegingen permanent gesloten te houden voor gemotoriseerd verkeer. Het is immers belangrijk dat verdere significante belasting van de constructie vermeden wordt. Dat is een drastische maar noodzakelijke beslissing die in de eerste plaats genomen wordt om de veiligheid van de weggebruikers op en onder de brug te garanderen.

E313 Brug Wijnegemsesteenweg Wommelgem

Beeld: © Google Street View

Voetgangers en tweewielers mogen nog over de brug

De brug zal niet versneld afgebroken worden. De toestand van de brug vereist geen onmiddellijke afbraak. Door de brug te laten staan, blijft een veilige doorgang voor actieve weggebruikers behouden.

  • Gemotoriseerd verkeer (motoren, personenwagens en vrachtwagens) volgt sinds de sluiting van de brug een omleiding via de nabijgelegen brug van de Doornaardstraat.
  • De brug van de Wijnegemsteenweg blijft wel toegankelijk voor voetgangers en lichte tweewielers (fietsers, speedpedelecs en bromfietsen klasse A en B). Deze laatste groep wordt dan weer geweerd op de brug van de Doornaardstraat. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Wommelgem volgen de nieuwe verkeerssituatie nauw op en zullen waar mogelijk de nodige maatregelen nemen om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

Om in tussentijd te vermijden dat er nog beton loskomt van de brug zal het inspectieritme verhoogd worden, waarbij er naast geregelde visuele inspecties initieel ook één keer per maand een grondige inspectie met hoogtewerkers zal gebeuren om eventueel loszittend beton te detecteren.