Overslaan en naar de inhoud gaan

Vrijliggende enkelrichtingsfietspaden en veilige kruispunten op Rijksweg in Lanklaar

Vrijliggende enkelrichtingsfietspaden en veilige kruispunten op Rijksweg in Lanklaar

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Weg

N78

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat een gedeelte van de Rijksweg (N78) in Lanklaar herinrichten. Van het kruispunt Rachels tot aan de rotonde met Boslaan wordt het traject verkeerveiliger gemaakt door de middenberm te sluiten, vrijliggende enkelrichtingsfietspaden aan te leggen en verschillende fietsoversteekpunten te voorzien. Zeven kruispunten op het tracé worden geoptimaliseerd met het oog op minder conflicten. Ook worden er een aantal parkeerstroken behouden. De werken starten ten vroegste in het voorjaar van 2023 en worden in verschillende fases uitgevoerd.

Wat en waarom?

Situering en context

De N78 is een belangrijke noord-zuidverbinding in het meest oostelijke deel van Limburg, tussen Vroenhoven (Riemst) en de grens met Nederland. De gewestweg is enerzijds een belangrijke fiets- en openbaar vervoersas voor lokale fietsverbindingen en regionale openbaar vervoerroutes. Anderzijds heeft de gewestweg een belangrijke functie als toegangsweg voor de bewoners en lokale handelaars.

Het projectgebied op de Rijksweg (N78) situeert zich in Lanklaar. Het omvat de zone vanaf de bushalte voor het kruispunt Rachels en loopt zo'n 3 kilometer verder tot aan de rotonde met de Boslaan (N75). 

De huidige weginrichting is onvoldoende uitgerust om veilig fietsverkeer en een vlotte doorstroming mogelijk te maken. De fietspaden zijn vandaag aanliggend, gelijkvloers en onvoldoende breed. Het rechtlijnige profiel van de rijweg zet soms aan tot te hoge snelheden. En sommige kruispunten zijn niet overzichtelijk en werken gevaarlijke oversteekbewegingen in de hand. 

N78 Rijksweg Lanklaar situering

TIMING EN IMPACT?

Na het doorlopen van de nodige procedures, voeren we in 2023 de werken uit. Meer info over de voorgaande stappen leest u bij ‘Projectverloop’.

Tot in de loop van 2024 verplaatsen en vernieuwen de nutsmaatschappijen kabels en leiding voor gas, elektriciteit, water en telecom.

Alle info over de uitvoering van de werken leest u bij ‘Timing en fasering’.