Overslaan en naar de inhoud gaan

Vrijliggende fietspaden en verkeersveilige middengeleiders voor N747 tussen Eksel en Kaulille

Vrijliggende fietspaden en verkeersveilige middengeleiders voor N747 tussen Eksel en Kaulille

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Weg

N747

Wat en waarom?

Dit project is een samenwerking tussen de stad Peer, de gemeenten Pelt, Hechtel-Eksel, Bocholt en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) als wegbeheerder. Fluvius is verantwoordelijk voor de riolering. De stad Peer treedt op als aanbestedende overheid en bouwheer. 

Meer informatie leest u op de projectpagina van Peer. 

De vernieuwing van de N747 tussen Eksel en Kaulille streeft enkele duidelijke doelstellingen na:

  1. Het verhogen van de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid voor fietsers, door de aanleg van veilige vrijliggende fietspaden en oversteekpunten langs en op de N747, als een belangrijk onderdeel binnen het functioneel en toeristisch fietsroutenetwerk. 
  2. Het verhogen van de verkeersveiligheid voor gemotoriseerd verkeer door een kwalitatieve herinrichting van de rijweg en de kruispunten, via middengeleiders gekoppeld aan plaatselijke asverschuivingen van de rijweg. 
  3. Een duurzaam waterbeheer door de aanleg van een gescheiden riolering die regen- en afvalwater opvangt en afvoert, met een maximale infiltratie en afwatering naar natuurlijke waterlopen. 
  4. Het behoud van de ruimtelijke karakteristieken van de weg, met een minimale impact op de bomenrijen met eiken, en respect voor het waardevol natuurkarakter van de Dommelvallei.
N747 Peer situering

Timing en impact?

Meer informatie over het project, de timing en de impact leest u op de website van Peer, die optreedt als bouwheer in dit project.