Overslaan en naar de inhoud gaan

Bewaking- en meldkamer

De meldkamer voor alle storingen en defecten aan de technische apparatuur die opgesteld staat op of langs gewest- en autosnelwegen én in een aantal gevallen ook langs waterwegen in Vlaanderen.

Het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum

Het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum (VTC) is onderdeel van het Vlaams Verkeerscentrum en heeft als taak alle defecten en storingen te registreren en opdracht te geven tot onmiddellijke (eventueel voorlopige) herstelling.

De permanente dienstverlening is 24/24 en 7/7 beschikbaar voor:

  • Het melden van defecten en storingen aan technische installaties, bv.: verkeerslichten, wegverlichting, camera’s, dynamische borden, pompen, stuwen, sluizen, …
  • Het bewaken vanop afstand van allerlei elektromechanische installaties met behulp van afstandsbewakingssystemen
  • Het bedienen of schakelen van specifieke systemen vanop afstand, bv.: de wegverlichting langs gewest- en autosnelwegen

Buiten de kantooruren vervult het VTC ook een rol ter ondersteuning van de districten bij het kanaliseren van telefonische oproepen van diverse melders zoals bv. de politie in het kader van de winterdienst of gevaarlijke situaties op de weg.

Het VTC is ook de centrale controlekamer van het Vlaams Verkeerscentrum voor tunnels in Vlaanderen. Met sensoren en camera’s bewaken de tunneloperatoren de klok rond het veilig gebruik van ruim 20 tunnels en hun installaties (veiligheidsuitrusting, ventilatie, verlichting, pompen, enz.). Extra aandacht gaat uit naar de tunnels op het drukke TERN-netwerk (Trans European Road Network), namelijk: Kennedytunnel (R1), Craeybeckxtunnel (E19), Tijsmanstunnel (R2), Beverentunnel (R2) en Vierarmentunnel (R0). 

Bij incidenten in een tunnel starten de operatoren onmiddellijk de afhandeling en eventuele evacuatie op. Daarna ondersteunen ze de hulpdiensten op het terrein, onder meer door ventilatie- en pompsystemen te bedienen. Weggebruikers met pech in een tunnel kunnen hulp inroepen via de noodtelefoons. Er wordt dan meteen bijstand gestuurd.