Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoppinpunten

De Ontwerpwijzer Hoppinpunten helpt u verder met de inrichting van een Hoppinpunt. Van zodra de locatie en het inschalingsniveau zijn bepaald levert deze Ontwerpwijzer Hoppinpunten handvaten voor de concrete uitwerking ervan. Deze is afhankelijk van het inschalingsniveau en de ruimtelijke omgeving. Op beleidsvragen zoals het bepalen van logische locaties voor Hoppinpunten gaat deze ontwerpwijzer niet in, noch wordt er stilgestaan bij de bepaling van het inschalingsniveau zoals beschreven in de regelgeving. 

De Ontwerpwijzer Hoppinpunten is opgebouwd uit een visietekst met leeswijzer en twee soorten fiches: fiches per inschalingsniveau gekoppeld aan de ruimtelijke context (inschalingsfiches) en fiches per thema (themafiches). 

De volledige ontwerpwijzer is raadpleegbaar met hyperlinks en verwijzingen binnen en tussen de verschillende fiches, zeer geschikt voor digitaal gebruik.

Ontwerpwijzer Hoppinpunten

Ontwerpwijzer Hoppinpunten

Aanblik,  mobiliteitsopties en diensten verschillen per Hoppinpunt. Afhankelijk van het inschalingsniveau en de locatie verandert het uitzicht van het Hoppinpunt. Ondanks het feit dat elk Hoppinpunt uniek is zijn er gemeenschappelijke fundamenten. In de inleiding geven we mee hoe u de ontwerpwijzer moet gebruiken en welke uitgangspunten de basis vormen van elk Hoppinpunt. Beginnen doen we bij het begin, de definitie van een Hoppinpunt.

Inschalingsfiches

De fiches per inschalingsniveau geven specifieke elementen weer die eigen zijn aan het inschalingsniveau. Het inschalingsniveau en de ruimtelijke context worden via de inschalingsmatrix (zie visie) gekoppeld aan elkaar. Er is één fiche per element binnen de onderstaande matrix. Deze fiches focussen enkel op de inschaling en de ruimtelijke context en verwijzen voor de concrete ontwerprichtlijnen steeds door naar de themafiches.

Ontwerpwijzer Hoppinpunten - Matrix

Themafiches

In de themafiches worden de technische kenmerken van het besproken aspect geduid aan de hand van beschrijvingen en tekeningen.  Waar nodig wordt voor achtergronden gericht doorverwezen naar andere vademecums en richtlijnen. Er is één fiche per thema in de onderstaande lijst:

  • Integrale toegankelijkheid 

  • Voetgangersvoorzieningen

  • Fietsen en micromobiliteit

  • Openbaar vervoer aan Hoppinpunten

  • Deelwagens aan Hoppinpunten 

  • Private gemotoriseerde voertuigen

  • Veiligheid en sociale controle

  • Voorwaarden voor vaak voorkomende extra diensten

  • Oriëntatie & Hoppin

  • Kwalitatieve ruimtelijke inrichting

Opmerkingen en vragen

Dit is de eerste versie van de Ontwerpwijzer Hoppinpunten. In de toekomst zullen er regelmatig updates gepubliceerd worden.

Opmerkingen en vragen kunnen in tussentijd via mail bezorgd worden aan de afdeling Verkeer, Wegsystemen en Telematica van het Agentschap Wegen en Verkeer (verkeer.wegsystemen.telematica@mow.vlaanderen.be) met de vermelding van "Ontwerpwijzer Hoppinpunten".

Opdrachtencentrale Hoppinzuilen

Wil je als entiteit informatiezuilen plaatsen met het oog op de uitbreiding van het vervoersconcept Hoppin? Dan zorgen wij voor een degelijke oplossing. Je leest er alles over op de pagina van de Opdrachtencentrale Hoppinzuilen.

Het ontwerpen van weginfrastructuur vraagt een uitgebreide kennis en expertise. Ontwerpers kunnen daarom terugvallen op de ontwerprichtlijnen van het Agentschap Wegen en Verkeer.

ONTDEK ALLE ONTWERPRICHTLIJNEN