Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting A12/N177 in Aartselaar en Wilrijk-Zuid

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Weg

A12
N177

Vijf kruispunten op de A12 in Aartselaar en Wilrijk-Zuid zijn druk en onoverzichtelijk. De veiligheid en doorstroming op de A12 met Bist/Langlaarsteenweg tot en met de Terbekehofdreef/Atomiumlaan komt daardoor sterk in het gedrang. Daarom heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) beslist om deze kruispunten grondig aan te pakken. Het doel is om de veiligheid en doorstroming voor alle weggebruikers te verbeteren en de barrière die de A12 vormt zoveel mogelijk weg te nemen. In november 2020 startte de onderzoeksopdracht voor de herinrichting en de tussenliggende weginfrastructuur.

Wat en waarom?

Verkeersveiligheid verhogen en gevaarlijke punten wegwerken

Klik op de kaart van het projectgebied om te vergroten.

Vijf kruispunten op de A12 hebben een slechte reputatie. Het zijn erg drukke en onoverzichtelijke locaties waar dagelijks files staan en regelmatig zware ongevallen gebeuren. Het gaat over volgende kruispunten:

  • Bist x Langlaarsteenweg 
  • Vluchtenburgstraat x Leugstraat 
  • Helststraat x Guido Gezellestraat 
  • Cleydaellaan x Kontichsesteenweg 
  • Terbekehofdreef x Atomiumlaan

Het verbeteren van de veiligheid voor álle weggebruikers is de belangrijkste drijfveer om deze gevaarlijke punten aan te pakken en het aantal ongevallen te doen dalen. Voetgangers en fietsers moeten overal vlot en vooral veilig kunnen oversteken. Ook het gemotoriseerd verkeer en het openbaar vervoer moeten de ruimte krijgen om veiliger en vlotter te kunnen rijden.

Grondige studie voor een veilige en vlotte A12 en N177

De doelstellingen voor de herinrichting van de A12 en N177 zijn ambitieus. Naast het optimaliseren van de verkeersveiligheid focust het onderzoek op de optimalisatie van de verkeersdoorstroming, economie en leefbaarheid rond de drukke verkeersas.  

Officieel is de A12 een Vlaamse hoofdweg, maar die is dus nog niet overal op die manier ingericht. Lokale wegen mogen niet meer rechtstreeks op de A12 aansluiten zodat die haar functie als Vlaamse hoofdweg kan vervullen. Een goede ontsluiting van de achterliggende gemeenten zoals Hemiksem, Niel en Schelle is daarbij van groot belang. Het lokale verkeer dat de A12 kruist of gebruikmaakt van de N177 moet veilig én vlot verlopen om de leefbaarheid in Aartselaar en Wilrijk-Zuid sterk te verbeteren. Winkel- en bedrijvenzones op de N177 dienen op hun beurt vlot bereikbaar te zijn en hun zicht- en herkenbaarheid moeten we zoveel mogelijk behouden. Voor niet aanpalende industriezones garanderen we een betrouwbare afwikkeling. De leefbaarheid en verkeersbelasting in het projectgebied nemen we dus grondig onder de loep. De harde barrière die de A12 nu vormt, moeten we wegwerken zodat de oversteekbaarheid van de Vlaamse hoofdweg verbetert. Ruime aandacht gaat naar het openbaar vervoer en het fietsnetwerk. 

Om aan alle doelstellingen te voldoen, zijn ingrijpende en verregaande aanpassingen aan de bestaande kruispunten en infrastructuur nodig. We willen ervoor zorgen dat die ingrepen het beoogde effect bereiken. Daarom werden alle mogelijke scenario’s en hun gevolgen zeer grondig bestudeerd. 

Klik hier om meer te lezen over het projectverloop van de studie

Fiets- en voetgangersbrug Cleydaellaan en Kontichsesteenweg

Parallel met de studie voor de herinrichting van de vijf kruispunten loopt het onderzoek naar de aanleg van een fiets- en voetgangersbrug over de A12/N177. Beide studies staan los van elkaar.

Wie zijn we en hoe pakken we de studie aan?

Studieopdracht met ruime participatie

De studieopdracht voor de herinrichting werd in november 2020 door AWV toegekend aan team A12. Team A12 is een samenwerkingsverband van drie studiebureaus: SBE, Antea Belgium en Transport & Mobility Leuven. DenS Communicatie ondersteunt het participatie- en communicatieproces.  

We onderzochten in overleg met de betrokken gemeenten en partners hoe de kruispunten en de tussenliggende wegenis er kunnen uitzien. Doorheen de studie legden we ons oor regelmatig te luisteren bij de ruime bevolking. Hiervoor rolden we een uitgebreid participatietraject uit. De deelnemers konden in de verschillende fasen van het onderzoek feedback geven.  

Klik hier om meer te lezen over het participatietraject

De eerste fase van de studie werd afgerond in de zomer van 2023. De resultaten van dat onderzoek toonden we in november 2023 aan het brede publiek. Daarnaast werden ze bezorgd aan het Departement Omgeving om informeel advies te ontvangen over het voorontwerp van het milieueffectrapport. De resultaten legden we ook voor aan de Vlaamse Regering om een voorkeursalternatief te kiezen. In maart 2024 werd alternatief A bekrachtigd. Dat werken we verder uit met het oog op de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Klik hier om meer te lezen over het projectverloop van de studie

Zone-aanduiding