Overslaan en naar de inhoud gaan

Archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

A19
R8

Archeologische vondsten

Tijdens het voorafgaand archeologisch onderzoek vonden archeologen sporen die dateren van de inheems-Romeinse periode tot de Eerste Wereldoorlog.

  • De oudste sporen hebben te maken met landindeling en/of erfindeling. De archeologen vonden een ruime waterkuil, mogelijk bedoeld voor vee. Ze stoten ook op een goed bewaarde waterput met resten van een houten beschoeiing, wat duidelijk wijst op bewoning. Sporen van gebouwen werden niet gevonden.
     
  • De archeologen vonden ook sporen van landindeling uit de nieuwe tijd. Een reeks van acht gelijkvormige kuilen, aangelegd op een lijn, zijn mogelijk afkomstig van een militair kamp uit de 18de eeuw. Verder onderzoek moet uitwijzen of deze vondsten iets te maken hebben met het Beleg van Kortrijk door de Fransen in 1648.
     
  • Het jongste spoor, een granaatinslag van een Duitse granaat, dateert uit de Eerste Wereldoorlog.

De opgravingen in beeld