Overslaan en naar de inhoud gaan

Timing en fasering

Timing en fasering

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N458

Timing en fasering

De eerste werken vinden plaats tussen juli en december 2023. Hierna zijn er een tijd lang geen werken. In 2025 gaat de herinrichting verder. In totaal nemen alle werken 1,5 jaar in beslag. We werken in fasen om de hinder voor het verkeer, de buurtbewoners en de bedrijven te beperken. 

Wegen- en rioleringswerken (2023 - 2025)

  • Fase 1 (3 - 14 juli 2023):¬†
    • Rioleringswerken linkerrijstrook Nieuwevaart¬†
    • Voorbereidende werken aan damwanden (zijde bedrijf Dockx Service Shop)
  • Fase 2 (8 augustus - 31 augustus 2023): herinrichting kruispunt Wiedauwkaai x Nieuwevaart en plaatsing van de damwand ter hoogte van Dock
  • Fase 3 (1 september - december 2023): afwerking van de damwand ter hoogte van Dockx.
  • Fase 4 (vanaf midden 2025): herinrichting Wiedauwkaai

Zodra de verkeershinder is gekend voor de werken vanaf 2025, informeren we u hierover.

Nutswerken (begin - midden 2025)

Vanaf begin tot midden 2025 verplaatsen en vernieuwen de nutsbedrijven de leidingen voor gas, elektriciteit en telecommunicatie. Zodra de fasering is gekend, informeren we u hierover via onze website.

Bedrijven en woningen blijven tijdens de werken maximaal bereikbaar. Hiervoor leggen we steenslag, rijplaten en tijdelijke toegangen aan. Enkel tijdens de asfaltering en betonnering is de toegang tijdelijk niet mogelijk. Zodra deze periode bekend is, informeren we de buurtbewoners hierover via een brief.

Opgelet: deze planning is afhankelijk van een vlot verloop van de werken en goede weersomstandigheden.