Overslaan en naar de inhoud gaan

Veilige oversteekplaatsen met drukknop voor fietsers en voetgangers op Rijksweg in Maasmechelen-centrum

Veilige oversteekplaatsen met drukknop voor fietsers en voetgangers op Rijksweg in Maasmechelen-centrum

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N78

Het Agentschap Wegen en verkeer (AWV) zal de bestaande voetgangersoversteekplaatsen aan de Heirstraat en de Hermanslaan op de N78 Rijksweg in Maasmechelen vernieuwen. Er komt telkens één beveiligde oversteekplaats voor fietsers en voetgangers, uitgerust met een drukknop om groentijd aan te vragen. Deze komen in de plaats van de vier bestaande zebrapaden in die zone. Het gaat om een verbetering op een belangrijke schoolroute in Maasmechelen die past in een ruimer kader om oversteken op de Rijksweg veiliger te maken. De uitvoering start begin mei en duurt tot juli 2021. 

Wat en waarom?

Noodzaak van veilig oversteken in schoolomgeving

Het verbeteren en beveiligen van de oversteekbewegingen voor fietsers en voetgangers op de N78 Rijksweg in Maasmechelen staat hoog op de agenda van AWV. Concreet gaat het hier om het stuk van de Rijksweg tussen de kruispunten met de Ringlaan en de Dokter Haubenlaan. Door de lintbebouwing met handelszaken langs de N78, als ook de vele scholen in de directe omgeving, steken dagelijks heel wat fietsers en voetgangers de gewestweg over. Er zijn vandaag al verschillende voetgangersoversteekplaatsen aanwezig, maar die volgen elkaar te kort op en dat zorgt soms voor verminderd overzicht op de drukke 2x2-rijweg die de Rijksweg is.

N78 FOP - situering

De Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (PCV) boog zich de afgelopen jaren over het dossier met de bedoeling de verkeersveiligheid en de oversteekbaarheid op het tracé van de N78 tussen de Ringlaan en de Dokter Haubenlaan te verbeteren. Er werden tellingen uitgevoerd en analyses gemaakt van de voetgangersbewegingen en de fietsroutes. Daaruit blijkt dat de bestaande oversteekplaatsen intensief gebruikt worden, en in belangrijke mate door schoolgaande jeugd. De oversteekplaats ter hoogte van de Heirstraat wordt het meest gebruikt, kort gevolgd door die aan de Hermanslaan en Boudewijnlaan. 
 

Beveiligde oversteekplaatsen met verkeerslichten

Afgelopen zomer 2020 kwam het dossier in een stroomversnelling en keurde de PCV een nieuw ontwerp goed voor de oversteekplaatsen aan de Heirstraat en de Hermanslaan/Boudewijnlaan. De kruispunten met de Ringlaan en de Dokter Haubenlaan worden apart verder uitgewerkt. Daar staat nog geen concrete timing op.

De huidige voetgangersoversteekplaatsen aan de Heirstraat en de Hermanslaan bestaan uit vier zebrapaden, op een relatief korte afstand van elkaar. Die situatie is nadelig voor het overzicht en de leesbaarheid. In het nieuwe ontwerp worden de vier onbeveiligde voetgangersoversteekplaatsen afgeslankt tot twee gebundelde fiets- en voetgangersoversteekplaatsen uitgerust met verkeerslichten. Via een drukknop kunnen fietsers en voetgangers een groenfase aanvragen en zo veilig oversteken. Op andere momenten staan de verkeerslichten continu op groen zodat de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer gegarandeerd blijft. 

Ter hoogte van de oversteekplaatsen zal AWV ook plaatselijk de fietspaden heraanleggen. Er komen daarbij ruime opstelzones zodat de fietsers die wachten om over te steken het doorgaand fietsverkeer niet hinderen. 

Aan de oversteekplaatsen die verdwijnen wordt de middenberm van de N78 dichtgezet. Op die manier vermijden we dat fietsers en voetgangers er alsnog zouden oversteken. 

N78 FOP - ontwerp Heirstraat

Compacte aansluitingen zijwegen

De aansluitingen van de Heirstraat, de Hermanslaan en de Boudewijnlaan worden ter hoogte van de Rijksweg mee vernieuwd. AWV zal er de aansluitingen compacter maken door de middengeleider te verwijderen. Op die manier wordt in- en uitrijdend verkeer gebundeld via één zijstaak. Dat is voor iedereen duidelijker. Bovendien ontstaat er zo ook extra ruimte voor fietsers en voetgangers.

Aan de oostelijke tak van de Heirstraat zal bijkomend ook de verkeerssituatie wijzigen. Daar zal verkeer nog uitsluitend de Rijksweg rechts-uit kunnen oprijden, richting Maaseik en Dilsen-Stokkem. De toekomstige situatie wordt met andere woorden vergelijkbaar met die van de westelijke tak van de Heirstraat, waar verkeer enkel rechts-uit richting Lanaken kan wegrijden. Via de ventweg, net na de Hermanslaan, kan lokaal verkeer de oostelijke tak van de Heirstraat steeds bereiken.

N78 FOP - ontwerp Hermanslaan

Timing en impact?

Gefaseerde uitvoering tot bouwverlof 

De gefaseerde vernieuwing van de oversteekplaatsen op de Rijksweg start maandag 3 mei. In een 1ste fase is het kruispunt met de Hermanslaan en de Boudewijnlaan aan de beurt. Begin juni volgt het kruispunt met de Heirstraat. 

De oversteekplaatsen worden in twee fases aangelegd, kruispunt per kruispunt. Elke fase duurt ongeveer een maand. Op die manier zijn beide kruispunten begin juli klaar

Opgelet: deze planning is steeds onder voorbehoud. 

Contacteer ons

Contact
Bereikbaarheidsadviseur Limburg
Telefoon
011 433 855
E-mail