Overslaan en naar de inhoud gaan

Veiliger fietsen langs de Oostmalsesteenweg

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N14

Brede, veilige fietspaden aan weerszijden van de weg

Met de geplande herinrichting zorgt AWV voor nieuwe, brede fietspaden (elk 1,75m) aan weerszijden van de weg. Langs het grootste deel van de N14 vormt de bestaande gracht de scheiding tussen de rijweg en de nieuwe fietspaden. Op enkele delen van de Oostmalsesteenweg laat de infrastructuur dit echter niet toe en wordt het fietspad tegen de rijweg, maar wel verhoogd aangelegd. Dit is zo ter hoogte van huisnummers 64 tot 84 en van 96 tot 102 (rijrichting Massenhoven).

Oostmalsesteenweg op het smalle deel zonder gracht: voor en na.

Vernieuwing rijwegverharding en afslagstrook voor Campus Vesta

De bestaande rijweg blijft grotendeels behouden, maar wordt wel voorzien van een nieuwe asfaltlaag. De maximumsnelheid blijft net zoals vandaag 70km/u.

Ter hoogte van Campus Vesta verandert de situatie wel. Daar voorzien we een nieuwe afslagstrook die ervoor moet zorgen dat het voorsorteren en afslaan straks veiliger verloopt.

Oostmalsesteenweg ter hoogte van campus Vesta: voor en na.

Onder Documenten kan u ook de technische ontwerpplannen bekijken en downloaden.