Overslaan en naar de inhoud gaan

Timing

Timing

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

R71

✅ Achter de rug

Oktober 2023 - februari 2024: voorbereidende werken

 • Bomen knotten
 • Archeologische bodemonderzoeken voor paalfunderingen/nutswerken
 • Portieken afbreken en tijdelijke verkeerslichten installeren 
 • Tijdelijke inrit ventweg inrichten 
 • Tijdelijke brandweg PXL (tussen gebouw B - sporthal) aanleggen 
 • Verbreding rijweg voor bussen aan kruispunt Kempische Steenweg richting centrum
 • Start productie brugelementen in atelier (+/-15 maanden)

 

🚧 Nu

Maart 2024 - zomer 2024: nutswerken

 • Kabels en leidingen voor elektriciteit, gas, telefonie en water verplaatsen, vernieuwen en aankoppelen
 • Daarvoor zijn o.a. laswerken, boringen, sleufwerken nodig 
 • Nieuwe riolering aanleggen 

 

📅 Volgende stappen

Vanaf zomer 2024 - najaar 2025: infrastructuurwerken 

 • Transport en bouw noordelijk deel brug
 • Paalfunderingen
 • Plaatsing staalstructuren 
 • Transport en bouw zuidelijk deel brug
 • Aanleg definitieve brandweg

 

Najaar 2025

 • Aansluiting en afwerking brug en wegenis
 • Indienstname van de brug