Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomstbeelden

Toekomstbeelden

Datum

Status

Beëindigd

Plaats

Weg

N49

De nieuwe rotonde

Ontwerp rotonde Kalvekeetdijk N49

Het ontwerp van de nieuwe rotonde, met ondergronds een middenplein voor fietsers en voetgangers.

Toekomstbeelden van de rotonde

De rotonde is op maaiveldniveau voorzien van twee rijstroken voor het gemotoriseerde verkeer. Fietsers en voetgangers gaan onder de rotonde door via fietstunnels en luie trappen met fietsgoot. 

N49 Kalvekeetdijk binnenkant rotonde

Binnenkant rotonde Kalvekeetdijk.

Luie trappen en fietstoegang onder rotonde Kalvekeetdijk

Luie trappen en fietstoegang onder rotonde Kalvekeetdijk.

Door op de rotonde twee rijstroken te voorzien verbetert de afwikkelingscapaciteit waardoor de doorstroming verbetert. Hier zal zeker nood aan zijn gezien er tal van ruimtelijke ontwikkelingen in de onmiddellijke omgeving van de N49 Natiënlaan gepland zijn (nieuw ziekenhuis, uitbreiding bedrijventerrein ’t Walletje, woninguitbreiding,…). Na de herinrichting moet de N49 een vlotte bereikbaarheid van Knokke-Heist en de verschillende stedelijke ontwikkelingen garanderen. Een rotonde garandeert ook een makkelijke ontsluiting doordat keerbewegingen mogelijk zijn.

Op de N49 Natiënlaan delen fietsers en voetgangers een 4 m breed pad waarvan 2,5 m voor de fietsers is en 1,5 m voor de voetgangers. Het verschil tussen beide wordt met een licht kleurverschil aangeduid.  Er komen bomen in de zijbermen en in de middenberm.

Het langsparkeren op de N49 Natiënlaan verdwijnt om zo een overzichtelijk, groen en rustig wegbeeld te creëren. Op die manier ontstaan ook geen conflicten met parkerende wagens. De omliggende handelszaken hebben hun eigen parkeervoorziening en de naastgelegen woningen hebben een eigen oprit. In de toekomst komt er een ruime parking aan de nieuwe evenementensite aan de zuidwestzijde van de N49.

Rotonde Kalvekeetdijk bovengronds

Rotonde Kalvekeetdijk bovengronds.

N49 Natiënlaan met fiets- en voetgangersstrook en in de verte de rotonde

N49 Natiënlaan met fiets- en voetgangersstrook en in de verte de rotonde.

Bovenstaande ingrepen geven de N49 Natiënlaan een versterkt laanprofiel. Dit dossier van de Kalvekeetdijk is daarbij een eerste onderdeel want op termijn zal de N49 Natiënlaan vanaf het centrum van Knokke-Heist tot aan het kruispunt met de Kragendijk een eigen identiteit als secundaire weg krijgen dat verschilt van het deel van de N49 tussen de Kragendijk en de nieuwe rotonde aan de N376 dat een primaire weg is.